Individualni kurs slovačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs slovačkog jezika

Za naše polaznike organizujemo individualni kurs slovačkog jezika. Ovakav vid pohađanja kursa ima višestruku prednost, pored mogućnosti prilagođavanja termina nastave polazniku i njegovim obavezama, kod ovakvog pohađanja kursa polaznik sam može da bira koje oblasti želi da obrađuje tokom pohađanja kursa, koje veštine želi da savlada i koji nivo znanja želi da dostigne.

Lista gradova za individualni kurs slovačkog jezika