Kursevi turskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs turskog jezika

Živimo u vremenu mogućnosti, vremenu kada su nam otvorena vrata za putovanja, vremenu u kome nije teško zamisliti saradnju sa stranom zemljom, ili pak rad u inostranstvu, rad na brodu, ostrvu ili planini, danas je vreme globalnih huanitranih akcija, vreme studentskih razmena, studiranja u inostranstvu, mogućnosti komunikacije sa ljudima širom planete, vreme interneta i tehnologije... vreme kada je poznavanje stranih jezika više od znanja, vreme kada je poznavanje stranih jezika potreba koja nas vodi do iskorišćavanja mogućnosti koje nam se pružaju, mogućnosti za bolje življenje!!! Institut za stručno usavršavanje i strane jezike vam može pomoći da tu mogućnost iskoristite! Dobro došli!

Kao što znamo poznavanjes stranih jezika nije samo poznavanje i razumevanje govora jednog naroda, već je poznavanje kulture i običaja naroda. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje kurs turskog jezika. Naši kursevi su organizovani tako da pokrivamo jednako sve veštine konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučajau kada se polaznike opredeli za specijalizovan kurs turskog jezika kao što je kurs konverzacije. Kurs turskog jezika vodi tim stručnjaka diplomiranih filologa turskog jezika, takodje na našem institutu imamo profesore izvornog govornika. Kurs turskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče turski jezik. Pa tako organizujemo :

  • Grupni kurs Turskog jezika,
  • Individualni kurs Turskog jezika,
  • Online kurs Turskog jezika

Za ovakav vid organizacije kursa smo se odlučili da bih polaznicima omogućili da savladaju turski jezik u uslovima koji njima najviše odgovaraju, bilo da je to zbog manjka slobodnog vremena ili zbog atmosfere koja polaznicima odgovara. Za naše polaznike pored osnovnog opšteg kursa turskog jezika takođe organizujemo i:

  • Specijalizovani (stručni) kurs Turskog jezika
  • Ubrzani kurs Turskog jezika
  • Konverzacijski kurs Turskog jezika
  • Dečji kurs Turskog jezika

I sve to u cilju pružanja polazniku tačno ono što mu je potrebno. Pa se tako polaznik može odlučiti za specijalizovani kurs iz oblasti IT, marketinga, bankarstva ili druge sfere poslovanja. Takođe za najmlađe smo organizovali školicu stranih jezika, gde polaznici mogu savladati jezik uz igrice, zabavu i druženje. Za naše polaznike takođe organizujemo i ubrzani kurs turskog jezika što podrazumeva održavanje nastave svakodnevno uz više časova dnevno. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike koristi najsavremeniju literaturu koju koriste priznati strani univerziteti, i koja je ilustrovana sa dosta slika i primera kao i testova kako bih omogoućili polazniku bolje razumevanje i savladavanje jezika. Uz udzbenike takođe koristimo i materijal u vidu audio i video zapisa.

Škola za turski jezik Beograd - Tursko-srpski rečnik | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kurs turskog jezika Novi Sad - Yabanci dilim Türkçe | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Literatura za turski jezik Niš - Colloquial Turkish | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Turski jezik za početnike Kragujevac - Yeni hitit | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike