Ubrzani kurs rumunskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Ubrzani kurs rumunskog jezika

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje ubrzani kurs rumunskog jezika. Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji već poseduju određeni nivo znanja rumunskog jezika, ali im je potrebno da ga obnove ili usavrše. Kurs je osmišljen tako da polaznike u što kraćem roku osposobljava za ponovno aktivno korišćenje rumunskog jezika za svoje potrebe.

Lista gradova za ubrzani kurs rumunskog jezika