Kurs japanskog jezika za decu | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs japanskog jezika za decu

Deci je posebno zanimljiv japanski jezik zbog svog pisma kao i izgovora reči. Polaznici pri prvom pristupu i slušanju ovog jezika ne mogu prepoznati i odvajati reči od rečenice sto nije slučaj sa nama bliskim jezicima. Sa decom u okviru kursa japanskog jezika rade adekvatno obučeni pedagozi i predavači koji poznaju dobro ovaj jezik i znaju na koji način da pristupe najmlađima. Deca kroz igru i pesmu upoznaju ovaj jezik i kulturu. Nastava je organizovana sa mnoštvo vizualnih materijala kako bi deca imala kompletnu sliku i na taj način lakše zapamtila pojmove i reči. Grupe su organizovane na osnovu uzrasta i na taj način je uzrastu prilagođeno gradivo. Grupe čine od 3 do 8 polaznika

Lista gradova za dečiji kurs japanskog jezika