Konverzacijski kurs latinskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs latinskog jezika

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje konverzacijski kurs latinskog jezika kako bi svojim polaznicima pružio tačno ono što im je potrebno. Organizujemo dva vida pohađanja kursa, grupni i individualni. Cilj nam je da naše polaznike osposobimo aktivnom korišćenju latinskog jezika u neformalnoj ili formalnoj konverzaciji. Sa našim polaznicima obrađujemo teme koje su njima najzanimljivije i oblasti iz kojih oni žele da usavrše svoje konverzacijske veštine. Polaznik je u mogućnosti da učestvuje u biranju tema za diskusiju.

Lista gradova za konverzacijski kurs latinskog jezika