Individualni kurs danskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs danskog jezika

Našim polaznicima izlazimo u susret i organizujemo individualne kurseve danskog jezika. Kod pohađanja individualnih kurseva polaznicima pružamo tačno ono što im je potrebno na brz i efikasan način. Polaznik sam određuje koje obalsti želi da obrađuje, koje veštine poznavanja jezika želi da savlada, i sam tok trajanja kursa polazink prilagođava svojim obavezama i potrebama.

Lista gradova za individualni kurs danskog jezika