Ubrzani kurs engleskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Ubrzani kurs engleskog jezika

Ubrzani kurs engleskog jezika svim polaznicima kojima je iz nekog razloga potrebno da ovladaju upotrebom engleskog jezika u najkraćem roku, omogućava da završe ubrzani kurs.Ubrzani kurs engleskog jezika preporučujemo i onim polaznicima koji žele da obnove i aktiviraju svoje postojeće znanje.

Ubrzani kurs engleskog jezika možete pohadjati u svim većim gradovima Srbije i to: Beograd, Novi Sad, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kragujevac, Niš...

Udžbenici i materijali za učenje

Udžbenici koje koristimo u radu su: Network Get Connected, First Choice i Step Forward; koristimo i brojne dodatne materijale, auditivna i vizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za ubrzani kurs engleskog jezika