Konverzacijski kurs turskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs turskog jezika

Za sve zainteresovane polaznike koji žele da usavrše svoju veštinu konverzacije na turskom jeziku organizujemo konverzacijski kurs turskog jezika. Organizujemo dva vida pohađanja kursa individualni i grupni kurs. U oba slučaja polazniku se pruža mogućnost biranja oblati i tema o kojima želi da diskutuje, sa razlikom da se kod grupnih kurseva polaznik dogovara o temama sa grupom i predavačima,a kod individualnih kurseva polaznik ima slobodu sa sam bira sve teme i oblasti iz kojih želi da usavrši svoje konverzacijske veštine. Nakon zavrženog konverzacijskog kursa polaznik će biti osposobljen da nesmetano koristi turski jezik u formalnoj ili neformalnoj konverzaciji u stepenu do kojeg je polaznik želeo da usavrši konverzaciju ona ovom jeziku.

Lista gradova za konverzacijski kurs turskog jezika