Konverzacijski kurs grčkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs grčkog jezika

Veoma često nam se javljaju polaznici koji žele da usavrše konverzacijske veštine na grčkom jeziku. Obično su to ljudi kojima je ovaj jezik potreban zbog posla ali isto tako i zbog turističke posete i kulturnog istraživanja. Za naše polaznike smo organizovali individualne i grupne konverzacijske kurseve grčkog jezika. Cilj nam je da osposobimo polaznika da može aktivno i bez problema da koristi ovaj jezik prilikom verbalne komunikacije. Polaznicima se pruža mogućnost da u dogovoru sa predavačem i grupom izaberu teme za diskusiju koje njima najviše odgovaraju, a kod individualnih kurseva polazniku se pruža mogućnost da sasvim sam izabere oblasti o kojima žei da diskutuje i iz kojih želi da ovlada konverzacijskim veštinama.

Lista gradova za konverzacijski kurs grčkog jezika