Kurs slovačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs slovačkog jezika

Živimo u vremenu mogućnosti, vremenu kada su nam otvorena vrata za putovanja, vremenu u kome nije teško zamisliti saradnju sa inostranom zemljom, ili pak rad u inostranstvu, rad na brodu, ostrvu ili planini, danas je vreme globalnih humanitarnih akcija, vreme studentskih razmena, studiranja u inostranstvu, mogućnosti komunikacije sa ljudima širom planete, vreme interneta i tehnologije... vreme kada je poznavanje stranih jezika više od znanja, vreme kada je poznavanje stranih jezika potreba koja nas vodi do iskorišćavanja mogućnosti koje nam se pružaju, mogućnosti za bolje življenje!!! Institut za stručno usavršavanje i strane jezike vam može pomoći da tu mogućnost iskoristite! Dobro došli!

Slovački jezik spada u grupu Slovenskih jezika, grupu jezika kojoj pripada i naš srpski jezik. Obzirom da prpadamo istoj grupi jezika nama nije teško razumevanje i učenje slovenskih jezika pa i slovačkog. Ono što je karakteristično za slovenske jezike jeste veliki broj književnih jezika, kao i bogatstvo jezika i izražavanja. Slovenski jezici su jezici sinonima i epiteta. Pravo je zadovoljstvo moći razumeti i čitati književnost slovenskih naroda njihovim izvornim jezikom. Činjenica jeste da najveći deo međunarodnih poslova koje obavljamo jesu sa našim susedima, pa nam poznavanje ovih jezika otvara još jedna vrata ka uspešnom poslovanju kako direktno tako i kao posrednika u službi prevodioca. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike Vam pruža mogućnost savladavanja slovačkog jezika. Kurs slovačkog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što im je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče slovački jezik. Pa tako organizujemo :

  • Grupni kurs Slovačkog jezika,
  • Individualni kurs Slovačkog jezika,
  • Online kurs Slovačkog jezika

Za ovakav vid organizacije kursa smo se odlučili da bih polaznicima omogućili da savladaju slovački jezik u uslovima koji njima najviše odgovaraju, bilo da je to zbog manjka slobodnog vremena ili zbog atmosfere koja polaznicima odgovara. Za naše polaznike pored osnovnog opšteg kursa slovačkog jezika takođe organizujemo i:

  • Specijalizovani (stručni) kurs Slovačkog jezika
  • Ubrzani kurs Slovačkog jezika
  • Konverzacijski kurs Slovačkog jezika
  • Dečji kurs Slovačkog jezika

I sve to u cilju pružanja polazniku tačno onog što mu je potrebno. Pa se tako polaznik može odlučiti za specijalizovani kurs iz oblasti IT-a, marketinga, bankarstva ili druge sfere poslovanja. Takođe za najmlađe smo organizovali školicu stranih jezika, gde polaznici mogu savladati jezik uz igrice, zabavu i druženje. Za naše polaznike takođe organizujemo i ubrzani kurs slovačkog jezika što podrazumeva održavanje nastave svakodnevno uz više časova dnevno.

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike koristi najsavremeniju literaturu koju koriste priznati strani univerziteti, i koja je ilustrovana sa dosta slika i primera kao i testova kako bi omogoućili polazniku bolje razumevanje i savladavanje jezika. Uz udzbenike takođe koristimo i materijal u vidu audio i video zapisa.

Kurs slovačkog jezika Novi Sad - Learn Slovak | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Literatura za slovački jezik Beograd - Learn Slovak with smile | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike