Poslovni kurs japanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs japanskog jezika

Za sve polaznike koji žele da započnu saradnje sa kompanijama iz Japana ili pak žele da rade na teritoriji ove zemlje organizujemo poslovni kurs japanskog jezika. Sa polaznicima obrađujemo oblasti koje su potrebne u svrhu njihovog poslovanja, ali poseban akcenat stavljamo na sledeće oblasti: formalno obraćanje, poslovno pregovaranje, vođenje sastanaka, telefoniranje, držanje prezentacija, ljudski resursi, razgovor za posao, pisanje CV-ja i motivacionog pisma.

Lista gradova za poslovni kurs japanskog jezika