Kursevi engleskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

KURS ENGLESKOG JEZIKA

O engleskom jeziku

Kada završite kurs engleskog jezika moći ćete da se sporazumevate sa četvrtinom svetske populacije. Ukoliko pomenuta statistika ne obuhvata i Vas, kurs engleskog jezika u ponudi Škole stranih jezika i stručnih osposobljavanja odvešće Vas do željenog cilja i Vaše novostečeno znanje će Vas učiniti konkurentnijim na tržištu rada ili uspešnijim u školi ukoliko je reč o mladjim polaznicima.

Engleski jezik, službeni jezik Velike Britanije, mnogih država u SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda i drugih zemalja sveta, danas prožima skoro sve sfere poslovne i svakodnevne komunikacije na globalnom nivou. Poznavanje ovog zapadnogermanskog jezika danas je sinonim za Vaše dobro snalaženje pri upotrebi interneta, na poslu, poslovnim sastancima, u svakodnevnom životu u kom ima sve više anglicizama, u školi.

Kojoj god grupi da pripadate, Škola stranih jezika instituta za strane jezike i stručna osposobljavanja će Vas svojom ponudom na najkvalitetniji način odvesti do upotrebne vrednosti engleskog jezika i omogućiti Vam da se pridružite impresivnom broju od 750 miliona ljudi koji govore engleskim kao stranim.

Poznavanje engleskog jezika će Vam svakako otvoriti mnoge poslovne mogućnosti što Vas direktno vodi boljoj zaradi i mogućnosti da sebi priuštite putovanja. Savladajte engleski jezik i moći ćete da se sporazumete sa ljudima kojima je engleski jezik maternji, drugi ili strani. Danas je engleski maternji jezik 375 miliona ljudi, isti broj ljudi govori engleski kao drugi jezik.

Pomislite na mogućnosti koje Vam se otvaraju savladavanjem ovog jezika, ne samo u poslovnom, privatnom već i u kulturološkom smislu. Moći ćete da upoznate književnost na engleskom jeziku, da razumete tekstove pesama, pratite i slušate vesti.

Škola stranih jezika instituta za strane jezike i stručna osposobljavanja pomoći će Vam da po Vašem izboru ovladate engleskim jezikom vezanim za oblast nauke, tehnologije, medicine, bankarstva, auto industrije ili engleskim vezanim za bilo koju drugu oblast jer činjenica je da engleski danas sve više dobija epitet univerzalnog jezika.

Pogledajte našu ponudu i izaberite kurs koji odgovara Vašim potrebama i pridružite se na taj način procentu od 36% korisnika interneta koji komuniciraju na engleskom jeziku ili učinite sebi dostupnom neku od 85% elektronskih informacija koje su na engleskom jeziku posmatrano na svetskom nivou.

CEF nivoi engleskog jezika

U školi stranih jezika instituta za strane jezike i stručna osposobljavanja opšti kurs engleskog jezika organizovan je u šest nivoa (A1-C2) u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFRL = Common European Framework of Reference for Languages).

A1 – Nakon savladavanja osnovnog CEF nivoa moći ćete da predstavite sebe i ljude iz okruženja, znaćete da koristite jednostavne rečenice koje su na nivou svakodnevnih izraza, pri dolasku i odlasku, bićete u mogućnosti da date osnovne informacije o sebi, o mestu stanovanja, Vašim hobijima, stvarima koje posedujete, članovima porodice. Znaćete da postavljate jednostavna pitanja i da na njih odgovarate. Naučićete da popunite formulare, napišete razglednicu.

A2 – Po savladavanju nižeg srednjeg CEF nivoa umećete da koristite rečenice koje se često ponavljaju, a bitne su za snalaženje u svakodnevnom životu. Naučićete osnovne obrasce komunikacije karakteristične za snalaženje u pošti, banci, restoranu, hotelu. Ovladaćete uobičajenim frazama pri obavljanju kraćeg telefonskog razgovora. Znaćete da pitate za smernice pri pronalaženju odredjenog objekta, mesta, odnosno lokacije. Znaćete da na jednostavan način iskažete svoje planove i interesovanja.

B1 – Nakon završetka srednjeg CEF nivoa Vi dobro razumete sadržaje iskazane na jeziku koji je cilj, a koji se odnose na poznato okruženje, poslovni kontekst, školu, slobodne aktivnosti, izlaske sa prijateljima, šoping i slično. Uspešno ćete se snalaziti na putovanjima kroz zemlje u kojima se ovaj jezik koristi. Umećete da iznesete svoj stav, prepričavate Vaše doživljaje. Znaćete da govorite o temama koje pripadaju sferi Vašeg interesovanja.

B2 – Savladavanjem višeg srednjeg CEF nivoa, Vi ste u mogućnosti da razumete konkretne i apstraktne teme bilo u pisanoj ili usmenoj formi i da o istima i sami govorite i pišete. Lako ćete se sporazumevati sa govornikom sa područja jezika koji je cilj. Govorićete o različitim temama i dobro se snalaziti u razgovorima u Vašem polju specijalizacije.

C1 - Po završetku naprednog CEF nivoa, Vi ste u potpunosti dorasli komunikaciji na konkretnom stranom jeziku. Razumećete kompleksne tekstove na različitim temama. Znaćete da sigurno i tečno razgovarate o istim. Uspešno ćete se snalaziti i lako izražavati kako u društvenom, tako i u poslovnom segmentu Vašeg života, odnosno na predavanjima ukoliko ste još uvek učenik ili student.

C2 – Savladavanjem višeg naprednog CEF nivoa Vašoj samostalnosti u upotrebi stranog jezika dodaje se razumevanje finijih nijansi jezika, sa preciznim vladanjem i upotrebom istih. Razumećete i bićete u stanju da jasno prokomentarišete skoro sve sadržaje koji su Vam dostupni putem pisanih ili drugih medija. Dužina i kompleksnost tekstova neće Vam predstavljati problem. Vaš govor biće spontan, tečan i precizan i moći ćete argumentovano učestvovati u razgovorima na najrazličitijim temama.

Opšti kurs engleskog jezika

U školi stranih jezika instituta za strane jezike i stručna osposobljavanja u cilju postizanja optimalnih rezultata radi se sa 3 do 12 polaznika po grupi. Opšti kurs traje 4 meseca (A1-B2), odnosno 5 meseci (C1 i C2). Časovi se održavaju 2 puta nedeljno u trajanju od 90 minuta, odnosno dva školska časa. Primenom najsavremenijih metoda, uz dinamičan tempo rada i interaktivan pristup, polaznici se osposobljavaju za upotrebu jezika u formalnim i u neformalnim situacijama.

Udžbenici i materijali za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: New English File 1-5 i Proficiency Masterclass; koristimo i mnoga auditivna i vizuelna sredstva kao i dodatne tekstove, vežbe i testove.

Kursevi engleskog jezika Niš - New English File 1 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kurs engleskog jezika Kragujevac - Proficiency  | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Engleski jezik Ćuprija - New English File 2 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola engleskog jezika Beograd - New English File 3 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi engleskog jezika Jagodina - New English File 4 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola engleskog jezika Novi Sad - Masterclass | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi engleskog jezika Paraćin - New English File 5 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike