Individualni kurs hebrejskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs hebrejskog jezika

Hebrejski jezik je nama nepoznat jezik. Naša škola vam pruža mogućnost savladavanja ovog jezika individualno, uz mogućnost da sami odaberete nivo znanja koji smatrate da će vam biti dovoljan, oblasti na koje želite da stavimo akcenat ili želite da naučite samo konverzacijski, sve je u Vašim rukama.

Vreme i intezitet trajanja kursa hebrejskog jezika prilagođavamo Vama i Vašim obavezama.

Lista gradova za individualni kurs hebrejskog jezika