Konverzacijski kurs makedonskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs makedonskog jezika

Većina naših polaznika poznaje pismo makedonskog jezika i može vladati veštinama čitanja i pisanja na ovom jeziku, pa su nam najčešći zahtevi za usavršavanjem konverzacije na ovom jeziku. Zbog ovakvih zahteva organizujemo konverzacijski kurs makedonskog jezika. Imamo dva vida pohađanja ovog kursa to je individualno i grupno pohađanje kursa. U toku trajanja kursa obrađujemo teme koje polaznici izaberu i koje zadovoljavaju njihove potrebe. Kod individualnog pohađanja kursa sa polaznikom diskutujemo isključivo o temama koje su njemu potrebne i koje on sam izabere.

Lista gradova za konverzacijski kurs makedonskog jezika