Kursevi nemačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs nemačkog jezika

Kurs nemackog jezika, koji savladate na našem institutu za strane jezike, uz engleski je najpopularniji jezik zapadnogermanske grupe. Na trećem mestu je ako se uzima u obzir broj učenika koji ga uče u školama. Kao strani jezik drugi je po svom rejtingu u Evropi i treći u SAD.

Službeni status ima u Austriji, Belgiji, Italiji (Bolcano okrug), Nemačkoj, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Švajcarskoj, Evropskoj uniji. Nemački je kao jezik nacionalne manjine priznat u Češkoj, Danskoj, Madjarskoj, Namibiji, Rumuniji, Slovačkoj.

Shodno pomenutom i u Srbiji interesovanje za učenjem ovog jezika raste. Srbiji nedostaje nastavni kadar kom je nemački prvi strani jezik. Primećuje se i sve veće interesovanje za savladavanjem ovog jezika iz ekonomskih razloga- zaposlenja, bilo u filijalama nemačkih firmi kod nas, u Nemačkoj ili nekoj drugoj zemlji nemačkog govornog područja.

GER* nivoi nemačkog jezika

Institut za strane jezike i stručna osposobljavanja Vaša je spona sa nemačkim jezikom ukoliko za cilj imate upotrebnu vrednost ovog jezika. Do konverzacijskih sposobnosti od osnovnog do ekpertskog (A1-C2) nivoa vodimo Vas poštujući Zajednički evropski referentni okvir za jezike (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen).

A1 – Nakon savladavanja osnovnog GER* nivoa moći ćete da predstavite sebe i ljude iz okruženja, znaćete da koristite jednostavne rečenice koje su na nivou svakodnevnih izraza pri dolasku i odlasku, bićete u mogućnosti da date osnovne informacije o sebi, o mestu stanovanja, Vašim hobijima, stvarima koje posedujete, članovima porodice. Znaćete da postavljate jednostavna pitanja i da na njih odgovarate. Naučićete da popunite formulare, napišete razglednicu.

A2 – Po savladavanju nižeg srednjeg GER* nivoa umećete da koristite rečenice koje se često ponavljaju, a bitne su za snalaženje u svakodnevnom životu. Naučićete osnovne obrasce komunikacije karakteristične za snalaženje u pošti, banci, restoranu, hotelu. Ovladaćete uobičajnim frazama pri obavljanju kraćeg telefonskog razgovora. Znaćete da pitate za smernice pri pronalaženju odredjenog objekta, mesta, odnosno lokacije. Znaćete da na jednostavan način iskažete svoje planove i interesovanja.

B1 – Nakon završetka srednjeg GER* nivoa Vi dobro razumete sadržaje iskazane na jeziku koji je cilj, a koji se odnose na poznato okruženje, poslovni kontekst, školu, slobodne aktivnosti, izlaske sa prijateljima, šoping i slično. Uspešno se snalazite na putovanjima kroz zemlje u kojima se koristi ovaj jezik. Umećete da iznesete svoj stav, prepričate Vaše doživljaje. Znaćete da govorite o temama koje pripadaju sferi Vašeg interesovanja.

B2 – Savladavanjem višeg srednjeg GER* nivoa, Vi ste u mogućnosti da razumete konkretne i apstraktne teme bilo u pisanoj ili usmenoj formi i da o istima i sami govorite i pišete. Lako ćete da se sporazumevate sa govornikom sa područja jezika koji je cilj. Umećete da govorite o različitim temama i da se dobro snalazite u razgovorima u Vašem polju specijalizacije.

C1 - Po završetku naprednog GER* nivoa, Vi ste u potpunosti dorasli komunikaciji na konkretnom stranom jeziku. Razumete kompleksne tekstove na različitim temama, znaćete da sigurno i tečno razgovarate o istim. Uspešno ćete se snalaziti i lako izražavati kako u društvenom, tako i u poslovnom segmentu Vašeg života, odnosno na predavanjima ukoliko ste još uvek učenik ili student.

C2 – Savladavanjem višeg naprednog GER* nivoa Vašoj samostalnosti u upotrebi stranog jezika dodaje se razumevanje finijih nijansi jezika, sa preciznošću ćete vladati upotrebom istih. Razumećete i bićete u stanju da jasno prokomentarišete skoro sve sadržaje koji su Vam dostupni putem pisanih ili drugih medija, dužina i kompleksnost tekstova neće da Vam predstavljaju problem. Vaš govor biće spontan, tečan i precizan i moći ćete argumentovano učestvovati u razgovorima na najrazličitije teme.

Opšti kurs nemačkog jezika

Institut za strane jezike i stručna osposobljavanja sve kurseve organizuje po nivoima. Jasno je da je za savladavanje različitih nivoa potreban i različit vremenski period kako biste ih savladali, tako da kursevi za nivoe A1-B2 traju 4 meseca dok nivoi C1-C2 zahtevaju još jedan dodatni mesec angažovanja i traju 5 meseci. Sam naziv ovog kursa ukazuje na njegov opšti karakter i u jezičkom smislu priprema Vas i za formalne i za neformalne situacije.

Danas je i laicima poznato koliko je bitno učiti jezik u manjim grupama. Rad se lakše organizuje i ostvaruje, željeni učinak se postiže brže na jednako zadovoljstvo i polaznika i predavača. Grupe na Institutu za strane jezike i stručna osposobljavanja formiraju se tako da se broj polaznika po grupi kreće od 3 do 12. Nastava se organizuje 2 puta u toku nedelje i traje 2 školska časa. Metodika rada je najsavremenija, u skladu sa nazivom naše ustanove, sveobuhvatno razmišljamo o svakom segmentu nastave. Naši časovi su interaktivnog karaktera, podržavaju sve četiri jezičke veštine i dinamika rada je specifična za svaku grupu jer joj je primerena po znanju, napretku i cilju.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Themen Aktuell 1-3; Ziel; Delfin; Berliner Platz; Em Neu; Lagune; Optimal; Tangram, kao i brojni dodatni materijal u vidu auditivnih i vizuelnih sredstava, tekstova, vežbi i testova.

Kursevi nemačkog jezika Beograd - Themen 1 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola nemačkog jezika Novi Sad - Themen 2 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi za nemački jezik Jagodina - Themen 3 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola za nemački jezik Čačak - Lagune | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi nemačkog jezika Kragujevac - Delfin | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola nemačkog jezika Kruševac - Berliner Platz | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi nemačkog jezika Pozarevac - Optimal | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi nemačkog jezika Uzice - Tangram | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi nemačkog jezika Jagodina - Ziel 1 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola nemačkog jezika Niš - Ziel 2 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi nemačkog jezika Kruševac - Ziel 3 | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi nemačkog jezika Ćuprija - Em Neu | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike