Poslovni kurs češkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs češkog jezika

Za sve polaznike koji imaju afiniteta da rade na teritoriji Češke republike ili im se ukazala prilika za saradnju sa ovom zemljom I žele da usavrše svoje znanje iz oblasti poslovanja, Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje poslovni kurs češkog jezika. Sa polaznicima radimo na onim oblastima koje su njima potrebne za uspešno poslovanje, bilo da je u pitanju turizam, marketing ili bilo koja druga oblast koja je polazniku potrebna za poslovanje. Ono što u okviru svakog kursa obrađujemo I smatramo da je svakom polazniku potrebno radi dobrog funkcionisanja u poslovnom okruženju jesu sledeće oblasti: formalno obraćanje, poslovno pregovaranje, vođenje sastanaka, telefoniranje, držanje prezentacija, poslovna prepirka, ljudski resursi, razgovor za posao, pisanje CV-ja i motivacionog pisma.

Lista gradova za poslovni kurs češkog jezika