Individualni kurs latinskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs latinskog jezika

Latinski jezik se najviše koristi u medicini i farmaciji, ovo i jesu najčešći zahtevi naših polaznika. Za sve polaznike koji imaju tačno određene zahteve i oblasti iz kojih žele da savladaju latinski jezik, kao i one koji imaju problema sa prilagođavanjem grupnim kursevima organizovali smo individualne kurseve latinskog jezika. Ovakav vid pohađanja kursa ima mnogo prednosti, polaznik može sam odrediti iz koje obalsti želi da pohađa kurs, koji nivo znanja mu je potraban kao i sam intenzitet i trajanje kursa. Polaznik u dogovoru sa predavačima može ugovoriti termine prema svojim obavezama.

Lista gradova za individualni kurs latinskog jezika