Ubrzani kurs mađarskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Ubrzani kurs mađarskog jezika

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike za sve polaznike koji žele da obnove svoje znanje mađarskog jezika ili žele da dodatno usavrše poznavanje ovog jezika organizujemo ubrzani kurs mađarskog jezika. Cilj ovog kursa je da polaznike u što kraćem roku osposobi za korišćenje mađarskog jezika u svakodnevnoj konverzaciji ili za potrebe posla.

Lista gradova za ubrzani kurs mađarskog jezika