Konverzacijski kurs japanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs japanskog jezika

Kod savladavanja japanskog jezika želje polaznika su uglavnom za savladavanjem konverzacije na ovom jeziku, zbog jako teškog savladavanja japanskog pisma koje se sastoji od simbola. Organizujemo dva vida pohađanja konverzacijskog kursa japanskog jezika, grupni i individualni. Prednost individualnog konverzacijskog kursa jeste što polaznike obučavamo tačno onim što je njima potrebno, polaznik sam bira teme a vreme pohađanja kursa i intenzitet usklađuje sa svojim potrebama i obavezama. Kod grupnog pohađanja kursa polaznik ima mogućnost da zajedno sa grupom izabere teme koje želi da obrađuje i o kojima želi da diskutuje. Grupe organizujemo u skladu sa potrebama polzanika. Cilj nam je da polaznike osposobimo da aktivno i bez poteškoća učestvuju u formalnoj ili neformalnoj konverzaciji.

Lista gradova za konverzacijski kurs japanskog jezika