Specijalizovani kurs francuskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Specijalizovani kurs francuskog jezika

Specijalizovani kurs francuskog jezika treba svima Vama koji ste stručni u odredjenoj oblasti i imate želju da Vašu karijeru nastavite u nekoj francuskoj firmi kod nas ili u nekoj od zemalja francuskog govornog područja. Nudimo Vam mogućnost učenja vokabulara, odnosno termina specifičnog za odredjene oblasti.

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje sledeće specijalizovane kurseve francuskog jezika: kurs francuskog jezika za oblast turizma, kurs francuskog jezika za oblast medicine, kurs francuskog jezika za poslovne sekretare, kurs francuskog jezika za oblast novinarstva, kurs francuskog jezika za vojna lica, kurs francuskog jezika za IT, kurs francuskog jezika za auto industiju itd.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Le français des medicins; Le français Juridique; Le français du Tourisme; Hotelliere-restauration.com; Le français des relations européennes et international; Service compris; La voyagerie, kao i druga brojna auditivna i vizuelna sredstva, dodatne tekstove, testove i vežbe.

Lista gradova za specijalizovani kurs francuskog jezika