Kurs francuskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs francuskog jezika

La Francophonie, Frankofonija, je kovanica koju je 1880 godine osmislio Onėsime Reclus. Izraz Frankofonija (počev od 1970.) se prvobitno odnosio na saradnju kluba severnih zemalja u kojima se govori francuski jezik. Pomenuta medjunarodna organizacija danas ima 53 zemlje članice i njihova saradnja obuhvata polje kulture, razvoj lingvistike, naučnu oblast, ekonomiju (kao bitan segment) i iznad svega pravdu i mir.

Francuski je romanski jezik koji se koristi u Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj kao i u zemljama koje su bivše kolonije Francuske i Belgije. 110 miliona ljudi govori francuskim kao maternjim, dok se procenjuje da isti broj ljudi govori francuskim kao drugim jezikom.Francuski je na globalnom nivou na drugom mestu po broju ljudi koji ga uče kao strani jezik.

CEF nivoi francuskog jezika

Na osnovu Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFRL) Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje nastavu po nivoima za opšti kurs francuskog jezika. Postoji 6 standardizovanih nivoa i po završetku kursa kojim je obuhvaćen odredjeni nivo (A1-C2) dobijate medjunarodno priznat sertifikat za nivo koji ste savladali.

A1 – Nakon savladavanja osnovnog CEF nivoa, moći ćete da predstavite sebe i ljude iz Vašeg okruženja, znaćete da koristite jednostavne rečenice koje su na nivou svakodnevnih izraza pri dolasku i odlasku, bićete u mogućnosti da date osnovne informacije o sebi, o mestu stanovanja, Vašim hobijima, stvarima koje posedujete, članovima porodice. Znaćete da postavljate jednostavna pitanja i da na njih odgovarate. Naučićete da popunite formulare, napišete razglednicu. Po završetku ovog kursa dobijate sertifikat za osnovni CEF A1 nivo.

A2 – Po savladavanju nižeg srednjeg CEF nivoa, umećete da koristite rečenice koje se često ponavljaju, a bitne su za snalaženje u svakodnevnom životu. Naučićete osnovne obrasce komunikacije karakteristične za snalaženje u pošti, banci, restoranu, hotelu. Ovladaćete uobičajenim frazama pri obavljanju kraćeg telefonskog razgovora. Znaćete da pitate za smernice pri pronalaženju odredjenog objekta, mesta, odnosno lokacije. Znaćete da na jednostavan način iskažete svoje planove i interesovanja. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat za niži srednji A2 nivo.

B1 – Nakon završetka srednjeg CEF nivoa Vi dobro razumete sadržaje iskazane na jeziku koji je cilj, a koji se odnose na poznato okruženje, poslovni kontekst, školu, slobodne aktivnosti, izlaske sa prijateljima, šoping i slično. Uspešno ćete se snalaziti na putovanjima kroz zemlje u kojima se ovaj jezik koristi. Umećete da iznesete svoj stav, prepričavate Vaše doživljaje. Znaćete da govorite o temama koje pripadaju sferi Vašeg interesovanja. Po završetku ovog kursa dobijate sertifikat za srednji CEF B1 nivo.

B2 – Savladavanjem višeg srednjeg CEF nivoa, Vi ste u mogućnosti da razumete konkretne i apstraktne teme bilo u pisanoj ili usmenoj formi i da o istima i sami govorite i pišete. Lako ćete se sporazumevati sa govornikom sa područja jezika koji je cilj. Govorićete o različitim temama i dobro se snalaziti u razgovorima u Vašem polju specijalizacije. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat za viši srednji nivo B2.

C1 – Po završetku naprednog CEF nivoa, Vi ste u potpunosti dorasli komunikaciji na konkretnom stranom jeziku. Razumećete kompleksne tekstove na različitim temama. Znaćete da sigurno i tečno razgovarate o istim. Uspešno ćete se snalaziti i lako izražavati kako u društvenom, tako i u poslovnom segmentu Vašeg života, odnosno na predavanjima ukoliko ste još uvek učenik ili student. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat o završenom naprednom nivou C1.

C2 – Savladavanjem višeg naprednog CEF nivoa Vašoj samostalnosti u upotrebi stranog jezika dodaje se razumevanje finijih nijansi jezika, sa preciznim vladanjem i upotrebom istih. Razumećete i bićete u stanju da jasno prokomentarišete skoro sve sadržaje koji su Vam dostupni putem pisanih ili drugih medija. Dužina i kompleksnost tekstova neće Vam predstavljati problem. Vaš govor biće spontan, tečan i precizan i moći ćete argumentovano učestvovati u razgovorima na najrazličitijim temama. Po završetku ovog kursa stičete sertifikat za ekspertski/viši napredni CEF nivo C2.

Opšti kurs francuskog jezika

Učenje stranog jezika vodi Vas većoj poslovnoj efikasnosti, pruža Vam mogućnost završetka osnovnih ili postiplomskih studija u inostranstvu. Završite opšti kurs francuskog jezika na Institutu za stručna usavršavanja i strane jezike i približite se ostvarenju Vaših ambicija. Naš najkvalitetniji kadar osposobljen za rad po najnovijim metodama radiće sa Vama 2 puta nedeljno po 90 minuta.

U roku 4 meseca za nivoe A1-B2, odnosno u roku 5 meseci za nivoe C1-C2, učićete sve četiri jezičke veštine koje će Vašem znanju dati upotrebnu vrednost i osposobiti Vas za uspešno snalaženje kako u formalnim, tako i neformalnim situacijama. Nastava se organizuje po grupama sa 3 do 12 polaznika pri čemu su svi polaznici jedne grupe uskladjeni po nivou znanja kako bi što bolje funkcionisali i kako bi se izbeglo da pojedinac usporava napredak većine.

Nastava je po pravilu interaktivnog karaktera tako da ste i sami u mogućnosti da na svakom času uočite i ocenite sopstveni progres.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Accord; Alter ego; Alors; Amical; Belleville, kao i brojna auditivna i vizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Kursevi francuskog jezika Niš - Accord | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kurs francuskog jezika Kragujevac - Belleville  | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Francuski jezik Ćuprija - Alors | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola francuskog jezika Beograd - Alter ego | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi francuskog jezika Jagodina - Amical | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike