Kurs španskog jezika za decu | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs španskog jezika za decu

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje i kurs španskog jezika za decu. Našim najmladjim polaznicima, deci predškolskog i školskog uzrasta nudimo mogućnost da pohadjaju individualni ili grupni kurs. Sa 3 do 8 polaznika po grupi organizujemo nastavu u potpunosti primerenu uzrastu dece sa kojom radimo. Raznovrsnost aktivnosti kao i različitost materijala koji se primenjuju u radu vode dinamičnoj nastavi koja podržava dečiju potrebu za promenom tempa i načina rada kako bi se zadržala njihova pažnja. Kroz igru, učenje pesama, crtanje i bojenje naši najmladji polaznici usvajaju jezik uživajući u učenju.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: A la una…; La Pandilla; Codigo Ele, kao i brojni dodatni materijal u vidu auditivnih i vizuelnih sredstava, tekstova, vežbi i testova.

Lista gradova za dečiji kurs španskog jezika