Poslovni kurs francuskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs francuskog jezika

Poslovni kurs francuskog jezika nudimo svim poslovnim licima koja žele naučiti terminologiju na francuskom jeziku primerenu specifičnim oblastima kao i specifičnim poslovnim situacijama. Omogućavamo da na našem Institutu za stručna usavršavanja i strane jezike pohadjate poslovni kurs francuskog jezika i ovladate poslovnim vokabularom vezanim za oblasti marketinga, finansija, administracije, diplomatije, komercijale itd.

Upoznaćete se sa vokabularom koji je svojstven poslovnim situacijama, poslovnim sastancima, konferencijama, savladaćete terminologiju neophodnu za vodjenje poslovne korespodencije i dokumentacije.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Affaires.com; Affair€s à suivre; Carte de visite; Quartier ď Affaires; kao i mnoga druga auditivna i vizuelna sredstva, dodatne tekstove, testove i vežbe.

Lista gradova za poslovni kurs francuskog jezika