Konverzacijski kurs kineskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs kineskog jezika

Ovo je još jedan od jezika gde se javljaju kandidati koji žele da savladaju veštinu konverzacije na kineskom jeziku. Za naše polaznike organizujemo pohađanje konverzacijskog kursa kineskog jezika u grupama ili individualno. Cilj nam je da naše polaznike osposobimo za korišćenje ovog jezika u formalnoj ili neformalnoj konverzaciji. Grupe organizujemo prema potrebama polaznika, pa tako i određujemo teme o kojima će se diskutovati. Kod individualnih kurseva polaznik sam može birati teme za diskusiju na kineskom jeziku u skladu sa svojim potrebama.

Lista gradova za konverzacijski kurs kineskog jezika