Poslovni kurs nemačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs nemačkog jezika

Institut za strane jezike i stručna osposobljavanja organizuje poslovni kurs nemačkog jezika za sve polaznike kojima je prioritet dobro snalaženje u različitim poslovnim situacijama, poslovnom okruženju.

Pripremićemo Vas za vodjenje poslovne korespodencije, za sastanke, konferencije. Naučićete termine vezane za poslovnu dokumentaciju.

Uzimajući u obzir različita poslovna interesovanja naših polaznika, organizujemo poslovne kurseve za sledeće oblasti: marketing, komercijalu, administraciju, diplomatiju itd.

Poslovni kurs nemackog jezika organizujemo u svim većim gradovima Srbije: Beograd, Novi Sad, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kragujevac, Niš itd.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Im Beruf; Kommunizieren im Beruf; Schritte International im Beruf; Geschäfts Kommunikation, kao i dodatna auditivna i vizuelna nastavna sredstva; tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za poslovni kurs nemačkog jezika